REGENPUT REINIGEN Westrozebeke

Regenput laten reinigen in Westrozebeke: leegpompen, schoonmaken van bodem & wanden, bijvullen met proper water, terug afsluiten

Uw regenput ledigen en reinigen in Westrozebeke is één van onze specialiteiten voor de regio midden West-Vlaanderen. We werken snel, proper en goedkoop. Onze service in regenwaterputten kuisen omvat: openen van de put, leegpompen, grondig reinigen van de bodem waar het zand en slib zich bevinden, spoelen met zuiver water, opzuigen van het residu, korte inspectie van uw waterput, indien nodig de regenwaterput bijvullen tot op zekere hoogte met zuiver water, de filter(s) checken, het deksel terugplaatsen, alles proper achterlaten.

Reinigen van vijvers in Westrozebeke: leegpompen, schoonmaken, bijvullen met zuiver water, proper afsluiten

We ledigen evenzeer vijvers en zwembaden met het oog op reiniging, zuivering van het water, dichting van lekken, plaatsen van nieuwe folie. Een andere categorie van putten die regelmatig reiniging behoeft zijn: pompputten, bekkens, liftputten, bezinkputten, kolken, controleputten of reservoirs voor andere, niet giftige vloeistoffen.

Uw kelder leegtrekken in Westrozebeke: snel en zonder overlast

Ook voor kelders onder water in Westrozebeke, kruipkelders en ondergrondse parkeergarages mag men ons contacteren. Bij aanhoudende neerslag en daar waar kelders niet of onvoldoende waterdicht zijn, komt het voor dat kelders onderlopen. Uw kelder leegtrekken met een van onze ruimingswagens gebeurt snel en propertjes. We beschikken over slangen die desnoods de afstand tot aan de straat kunnen overbruggen. Overlast veroorzaken staat niet in ons woordenboek.

Extra services kunnen soms van pas komen: de put lokaliseren, lekkages opsporen, de oorzaak van stank of verkleuring vinden, …

De pro’s van Ruimdienst Vergote zijn: vakmanschap, betrouwbaarheid & competitiviteit in prijs

De voordelen om met Ruimdienst Vergote te werken voor ledigen & reinigen van regenwaterputten te Westrozebeke zijn vanzelfsprekend.

 • Ruimdienst Vergote biedt de betrouwbare service zoals je dat van een familiebedrijf gewend bent.
 • Er wordt gewerkt met modern rollend materieel en de beste tools: de vrachtwagens zijn allen voorzien van een  eigen waterreservoir en hebben voldoende slangen bij om de regenput te bereiken onder alle omstandigheden.
 • Er zijn onze eigen medewerkers die klantvriendelijkheid steeds vooropstellen en voor alle problemen of onvoorziene omstandigheden de juiste oplossing weten te bedenken.
 • Onze prijs om uw regenwaterput te reinigen in Westrozebeke is bijzonder competitief.
 • Eigenhandig de regenput kuisen raden we af: in een besloten ruimte als deze hou je best rekening met ontbindingsgassen die er kunnen aanwezig zijn en bedwelming veroorzaken.

Hoe weet je dat de regenput in Westrozebeke dringend moet gereinigd worden?

 • Uw regenput reinigen in Westrozebeke wordt dringend wanneer het water begint te stinken, troebel wordt of een geelbruine kleur Vervuiling van hemelwater komt van alle kanten: slib, gruis, bladen, kleine takjes, mos, algen, uitwerpselen, vreemde stoffen.
 • Wie zijn regenwater gebruikt voor huishoudelijke toepassing, kan best jaarlijks de regenput laten kuisen te Westrozebeke. Een wasmachine die bij het openen onfris ruikt of bruinachtige randen in de wc pot duiden op vervuild regenwater en dus een vervuilde regenwaterput.
 • Er is ook nog eens een verschil tussen regenputten mét en zonder filter.
 • Staan er bomen in de directe omgeving en komen blaren in de dakgoten terecht, is reiniging na de herfst hét uitgelezen moment.
 • Hetzelfde geldt voor de gevallen waar het dak rijk is aan mos of uit materiaal bestaat dat wat residu afgeeft.
 • Soms geraken vreemde stoffen in het regenwater en dan is het goed te laten ontsmetten na het leegzuigen en reinigen.
 • Goed is om af en toe de goede werking van de filters en nafilters te controleren.
 • In een klein aantal gevallen hebben vochtproblemen die zich tot in huis voordoen, met slecht onderhouden of overvolle regenputten te maken. Obstakels ter hoogte van de afloop, een dichtgeslibde toevoer of verstopte filter kunnen ervoor zorgen dat het regenwater in de goten blijft staan die uiteindelijk gaan overlopen.