PUTTEN REINIGEN

Putten laten reinigen door een professionele firma met erkenning voor het ruimen & kuisen van bouwputten, carwashputten, bezinkputten, zandvangers, IBA’s, liftputten, kelders

Putten reinigen  doen we op eenmalige of periodieke basis. Onze pluspunten zijn: snelle service, bekwame medewerkers en goede, complete uitrusting, interessante tarieven:

 • Vetafscheiders, olieafscheiders reinigen: zie aparte pagina
 • Reinigen bouwputten: ruimen en leegtrekken van bouwputten & -bekuiping, betonbekistingen, werfputten.
 • Reinigen carwashputten, alsmede alle andere afstoomputten.
 • Reinigen van liftputten, roltrapputten, liftkokers en andere schachten, pompputten.
 • Reinigen van putten of kelders onder weegbruggen.
 • Leegpompen van ondergelopen kelders, parkeergarages, kruipkelders.
 • Reinigen van vijvers, zwemvijvers, zwembaden.
 • Kuisen van bezinkputten, sterfputten, verliesputten, teerputten, infiltratieputten, zimperputten, allen meestal bij afwezigheid van straatriolering.
 • Reinigen van IBA putten: staat voor Individuele Behandeling Afvalwater, biologische waterzuivering ook weer op plaatsen waar geen rioolstelsel aanwezig is.
 • Slibruimingen opslagbekkens, wachtbekkens, pompinstallaties.
 • Verpompen vloeistoffen.