OPSPOREN LEIDINGEN & PUTTEN

Opsporen van verborgen leidingen, afvoerleidingen, waterputten en andere ondergrondse constructies door sonar en camera apparatuur

Opsporen van verborgen of niet op plan terug te vinden  aan- en afvoerleidingen, waterputten, regenputten, toezichtputten, septic tanks of andere ondergrondse constructies kan snel en efficiënt gebeuren mits de juiste detectieapparatuur. Bedoeling van elke meting is zowel juiste plaatsbepaling alsmede de exacte diepte weer te geven, soms ook het tracé of de zogenaamde looprichting. Dit alles lukt op 10 cm na. Uw volledig rioleringsplan in kaart brengen, geschiedt via sonarapparatuur oftewel camera plus sonar. Daarbij blijven de allergrootste voordelen dat er niet moet gegraven, gekapt noch afgebroken worden.

Vinden van putten en leidingen kan enorm nuttig zijn in een aantal  situaties:

  • Naar aanleiding van onaangename omstandigheden zoals verstopping, geurhinder, uitslag van vocht. Toegang krijgen tot het rioleringsnet bij verstoppingsproblemen bijvoorbeeld, kan het makkelijkst via de put.
  • Met doel de put opnieuw in gebruik te nemen, bijvoorbeeld een verborgen steenput.
  • Bij algemene rioolrenovatie of scheiding van rioleringsstelsel, dit wil zeggen: ontkoppelen van de riolering met de bedoeling vuil water en regenwater te scheiden.
  • Ter gelegenheid van geplande werken voor verbetering of uitbreiding van het bestaande sanitair.
  • Alvorens te beginnen met graafwerken aan de oprit of in de tuin waar zich mogelijks leidingen en putten bevinden teneinde geen onherroepelijke schade aan te richten.
  • Na aankoop van een onroerend goed zonder rioleringsplan.