PUTTEN REINIGEN

 Putten laten reinigen te Kortemark door een professionele firma met erkenning voor het ruimen & kuisen van bouwputten, carwashputten, bezinkputten, zandvangers, IBA’s, liftputten, kelders

Putten reinigen in Kortemark  doen we op eenmalige of periodieke basis. Onze pluspunten zijn: snelle service, bekwame medewerkers en goede, complete uitrusting, interessante tarieven.

  • Reinigen bouwputten te Kortemark: ruimen en leegtrekken van bouwputten & -bekuiping, betonbekistingen, werfputten.
  • Reinigen carwashputten te Kortemark, alsmede alle andere afstoomputten.
  • Reinigen van liftputten, roltrapputten, liftkokers en andere schachten, pompputten.
  • Reinigen van putten of kelders onder weegbruggen te Kortemark.
  • Leegpompen van ondergelopen kelders, parkeergarages, kruipkelders.
  • Reinigen van vijvers, zwemvijvers, zwembaden.
  • Kuisen van bezinkputten te Kortemark, sterfputten, verliesputten, teerputten, infiltratieputten, zimperputten, allen meestal bij afwezigheid van straatriolering.
  • Reinigen van IBA putten: staat voor Individuele Behandeling Afvalwater, biologische waterzuivering ook weer op plaatsen waar geen rioolstelsel aanwezig is.
  • Slibruimingen opslagbekkens, wachtbekkens, pompinstallaties.
  • Verpompen vloeistoffen.