OPSLAGTANKS REINIGEN Kortemark

Opslagtanks laten reinigen te Kortemark: bovengrondse & ondergrondse tanks, producttanks, mengtanks, silo’s, vaten, goten & leidingen

Opslagtanks laten legen en reinigen te Kortemark is één van onze specialiteiten, onder meer voor de sector van de voedselverwerking. Inwendig reinigen van tanks, zowel bovengronds als ondergronds, behelst: ledigen door gekwalificeerde medewerkers, verwijderen sediment, spoelen, absorberen spoelwater tot en met drinkwaterschone oplevering, gekeurd transport voor verwerking.

Tevens staan we in voor het reinigen van allerhande producttanks, mengtanks, opslagsilo’s, reservoirs, buffervaten, putten enz.